Szanowni Państwo, nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki.
Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU

Poniedziałek, 22 kwietnia 2019

Rejestry, ewidencje, archiwa
strona 1 z 1 | 1
Rejestry, ewidencje, archiwa

W Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu prowadzone są rejestry zabytków, archiwaliów, fotografii, druków zwartych, czasopism, kartografii, pism przychodzących i wychodzących.

W Muzeum prowadzona jest:

 • księga depozytów
 • księga wpływu muzealiów
 • działy prowadzą księgi inwentarzowe

Dział Archeologiczny prowadzi:

 • księgę inwentarzową muzealiów archeologicznych,
 • karty katalogu naukowego

Dział Sztuki Nieprofesjonalnej prowadzi:

 • księgę inwentarzową sztuki nieprofesjonalnej
 • księgę inwentarzową muzealiów etnograficznych pozaeuropejskich

Dział Sztuki prowadzi:

 • księgę inwentarzową muzealiów artystyczno - historycznych (malarstwo, rzeźba grafika, rzemiosło artystyczne, dokumentacja sztuk plastycznych),
 • księgę materiałów pomocniczych,
 • karty katalogu naukowego,
 • karty magazynowe
 • dokumentację fotograficzną
 • dokumentację elektroniczna w systemie Mona.

Dział Historii prowadzi:

 • księgę inwentarzową muzealiów historycznych:
 • księgę inwentarzową - historia,
 • księgę inwentarzową - militaria,
 • dokumentację historyczną ( DH ),
 • księgę inwentarzową - numizmatyka
 • księgę inwentarzową - numizm- dublety
 • księgę inwentarzową - medalierstwo
 • księgę inwentarzową - sfragistyka
 • księgę inwentarzową - falerystyka
 • karty katalogu naukowego,
 • karty magazynowe.

Dział Przyrody prowadzi:

 • księgę inwentarzową - ornitologia
 • księgę inwentarzową - zoologia
 • księgę inwentarzową - oologia,
 • księgę inwentarzową - entomologia
 • księgę inwentarzową - paleontoogia

Biblioteka prowadzi:

 • księgę inwentarzową druków zwartych,
 • katalog główny alfabetyczny i rzeczowy,
 • katalog czasopism bieżących.
 • katalog katalogów wystaw.

Dział Administracyjny prowadzi:

 • książkę inwentarzową środków trwałych w użytkowaniu,
 • środków trwałych,
 • ewidencję wyposażenia osobistego

Sekretariat prowadzi:

 • księgę kancelaryjną dla rejestracji pism wychodzących i przychodzących. 
  Dane w nich zawarte są powszechnie dostępne w siedzibie Muzeum za wyjątkiem informacji niejawnych, informacji mających wpływ na bezpieczeństwo zbiorów lub chronionych prawem autorskim oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Osoba wytwarzająca informację: Wilczyński Bartłomiej
Data wytworzenia informacji: 01-03-2010
Osoba wprowadzająca informację:
Data wprowadzenia informacji: 28-12-2012

strona 1 z 1 | 1

Biuletyn Informacji Publicznej

>kontakt

do góry