Szanowni Państwo, nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki.
Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU

Poniedziałek, 22 kwietnia 2019

Zarządzanie
strona 1 z 1 | 1
Zarządzanie

Muzeum kieruje i zarządza Dyrektor powołany Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Dyrektorem jest mgr Adam Zieleziński

 

Uchwała nr 1094/260/17
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 lipca 2017 r.
w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 11 ust. 1 i ust. 4 - 6, w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972 i 1086) oraz § 11 ust. 1 statutu Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, stanowiącego załącznik do uchwały nr 146/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013 r. w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu” – uchwala się, co następuje:


§ 1.


Powołuje się członków Rady Muzeum przy Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, na kadencję w latach 2017 – 2021, w następującym składzie:
1) Marek Figiel – wskazany przez Dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu;
2) Mariusz Fogiel – wskazany przez Dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu;
3) Marek Kowalik – wskazany przez Dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu;
4) Witold Bujakowski – wskazany przez Dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu;
5) Leszek Ruszczyk – wskazany przez Dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu;
6) Dr Tomasz Pruszak – wskazany przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich;
7) Włodzimierz Bojarski – wskazany przez Starostwo Powiatowe w Radomiu;
8) Rafał Rajkowski – wskazany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;
9) Zbigniew Gołąbek – wskazany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;
10) Renata Lipska – wskazana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;
11) Ilona Jaroszek - Nowak – wskazana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa
Wiesław Raboszuk
Wicemarszałek


Osoba wytwarzająca informację: Wilczyński Bartłomiej
Data wytworzenia informacji: 19-07-2017
Osoba wprowadzająca informację:
Data wprowadzenia informacji: 28-12-2012

Uchwała Nr 79/5/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 79/5/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2014 r.

Osoba wytwarzająca informację: Wilczyński Bartłomiej
Data wytwarzenia informacji: 17-12-2014
Osoba wprowadzająca informację: Wilczyński Bartłomiej
Data wprowadzenia informacji: 15-04-2019

Uchwała nr 1094/260/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lipca 2017 r.

Uchwała nr 1094/260/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lipca 2017 r.

Osoba wytwarzająca informację: Wilczyński Bartłomiej
Data wytwarzenia informacji: 19-07-2017
Osoba wprowadzająca informację: Wilczyński Bartłomiej
Data wprowadzenia informacji: 15-04-2019

strona 1 z 1 | 1

Biuletyn Informacji Publicznej

>kontakt

do góry