Szanowni Państwo, nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki.
Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU

Poniedziałek, 22 kwietnia 2019

Zasady finansowania
strona 1 z 1 | 1
Zasady finansowania

Bieżąca działalność i zobowiązania Muzeum są finansowane z uzyskiwanych przychodów, którymi są:

  1. wpływy z prowadzonej działalności,
  2. dotacje otrzymywane od organizatora instytucji,
  3. środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Muzeum prowadzi gospodarką finansową na zasadach określonych dla zakładów budżetowych.

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

  1. Muzeum może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w zakresie zbieżnym z zadaniami statutowymi.
  2. Dochód z działalności gospodarczej może być wykorzystywany wyłącznie na działalność statutową Muzeum.

Osoba wytwarzająca informację: Wilczyński Bartłomiej
Data wytworzenia informacji: 01-03-2010
Osoba wprowadzająca informację:
Data wprowadzenia informacji: 28-12-2012

strona 1 z 1 | 1

Biuletyn Informacji Publicznej

>kontakt

do góry