MENU PRZEDMIOTOWE


 

Na mocy artykułu 4 ust. 1 pkt 5 ustawa z dnia 6 września 2001 r. o altdostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) w związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu zobligowana została do utworzenia podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej. Na stronie tej odnaleźć można informacje publiczne na temat Muzeum. Informacja publiczna będąca w posiadaniu Muzeum, nieudostępniona w biuletynie, dostępna jest pod adresem Rynek 11, 26-600 Radom.


Udostępniający: Bartłomiej Wilczyński
Wytwarzający/Odpowiadający: Bartłomiej Wilczyński
Czas udostępnienia: Piątek, 12 marca 2010, godz.19:47
Czas wytworzenia: Poniedziałek, 1 marca 2010, godz.16:46